Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen på samverkansmöte i Alvesta

Samverkansmöte i Alvesta om torkan

Den 16 augusti 2018 var Länsstyrelsen i Kronoberg inbjuden av LRF för en samverkansträff om den rådande torkan. Mötet hölls på Blädingegården i Alvesta. Uppslutningen av engagerade bönder och bybor var stor, det blev direkt fullsatt i aulan.

Från Länsstyrelsen medverkade Martin Sjödahl, chef på Miljövårdsenheten, Philip Dankmeyer, beredskapshandläggare, Johan Ekström, funktionschef och Charlotte Scholz, vattenvårdshandläggare. Länsstyrelsen inledde kvällen med att prata om vilka områden vi jobbar inom och vilka erfarenheter torrperioden givit oss.

Därefter informerade allt från foderrådgivare till banker och däremellan politiker och LRF själva. Moderatorn för kvällen var välkänd för de flesta och fick igång folks vilja att samtala. Engagemanget var stort bland åhörarna och många var berörda av det som sades från scenen. Kvällen avrundades med kaffe och kakor.

Det var sammanfattningsvis en givande kväll där Länsstyrelsen fick möjlighet att förklara sin roll i situationen med den extrem torkan.

Kontakt