Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Livsmedelsförsörjning i händelse av kris - kan lokal produktion minska sårbarheten?

MAT2018 Krisseminarium

Att bygga upp ett nytt civilt försvar innebär att flera delar av samhällets funktioner ses över för att stärka dessa i händelse av en samhällsstörning eller krig. Under MAT2018 arrangerar Länsstyrelsen ett öppet seminarium Livsmedelsförsörjning i händelse av kris- kan lokal produktion minska sårbarheten?

Camilla Eriksson från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) föreläser under seminariet och tar upp frågeställningar som; Hur ser livsmedelsförsörjningen ut under en kortare- respektive längre störning då samhället inte fungerar som vanligt? Vilka sårbarheter finns inom livsmedelsproduktionen? På vilket sätt kan vi öka livsmedelsberedskapen?

Camilla visar i en nyligen utgiven *rapport att en grundläggande förutsättning för dagens produktion av livsmedel är transporter och import av bland annat drivmedel, gödselmedel och växtskyddsmedel till lantbruken, så kallade insatsvaror.

- Istället för att importera fossilbaserade insatsvaror bör vi öka den inhemska produktionen av alternativa drivmedel och gödselmedel. Vi behöver öka självförsörjningen av dessa och andra insatsvaror om vi ska ha en bättre beredskap, säger Camilla Eriksson.

Länsstyrelsen arrangerar seminariet som en del i arbetet med att åter bygga upp det civila försvaret. Länsstyrelsen, LRF och Region Kronoberg har 2016 tagit fram Kronobergs livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats. för att stärka och värna länets produktion av livsmedel.

- Vi behöver prata betydligt mer om matens betydelse ur ett beredskapsperspektiv i Sverige. MAT2018 är en perfekt arena att göra detta på och jag hoppas på intressanta diskussioner som förenar områdena miljö, jordbruk och säkerhetspolitik, säger beredskapsdirektör Max Hector.

Tid: Fredag 7 september kl. 11.00-12.30
Plats: Konserthuset, Växjö

Anmälan: Anmäl dig via denna länk Länk till annan webbplats.

Arrangörer: Länsstyrelsen i Kronoberg

*Rapporten: ”Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv: Sårbarheter och lösningar för ökad resiliens”, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), 2018.

Kontakt