Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möte i Ljungby om torkan

Möte i Ljungby Arena om torkan

Länsstyrelsen representerades av Johan Ekström, landsbygdsenheten, Jan Grosen, miljövårdsenheten och Philip Dankmeyer från funktionen skydd och beredskap.

Igår samlades drygt 120 personer till ett informations- och samverkansmöte i Ljungby Arena med anledning av den långvariga torkan och dess effekter på de gröna näringarna.

Det var LRF Ljungby kommungrupp och Ljungby kommun som bjöd in till träffen där aktörer från LRF Sydost, Länsstyrelsen i Kronoberg, Räddningstjänsten, Region Kronoberg, Lantmännen, foderproducenter, slakterier, banker, försäkringsbolag och Svenska kyrkan medverkade för ge goda råd och för att berätta om vilken hjälp de kan erbjuda.

Inbjudna var lantbrukare, djurhållare, odlare och andra näringsidkare i Ljungby kommun.

Efter informationsrundan fanns möjlighet för deltagarna att ställa frågor direkt till de medverkande organisationerna.


Några exempel på goda råd och tips om stöd som lämnades:

Ljungby kommun informerade om kommunens vattenkiosk där hushåll kan hämta dricksvatten. Men även lantbruk och andra företag kan hämta industrivatten till djur och bevattning samt dricksvatten i större mängd. Man framhöll även den goda samverkan som finns med andra organisationer, mycket på grund av de redan upparbetade kontaktvägarna som finns kvar efter stormen Gudrun.

LRF Sydost påpekade att krisen med torkan inte kommer att vara över trots regnet som kommit. Vi kommer till exempel att se stora effekter även kommande år med likviditetsproblem inom alla de gröna branscherna och alla näringar som är ”väderkänsliga”. LRF Sydost skulle gärna se att kommunerna exempelvis tar bort miljötaxorna i år och inventerade sjöar för att undersöka om det går att komma intill med gödseltunnor. Viktigaste framöver är att vi köper mat från de gröna näringarna.

När det gäller jordbrukarstöden berättade Länsstyrelsen att det blir en höjning av miljöersättningarna och kompensationsstöden, från 75 till 85 procent. Denna höjning betalas nu ut i form av en delbetalning.

Länsstyrelsen Kronoberg bevakar ytvatten- och grundvattensituationen och det ser illa ut just nu. Det har inte varit så låga nivåer sedan 1970-talet. Som exempel har sjön Åsnen sjunkit med en cm i veckan de senaste tre och en halv veckorna och Bolmen är under sin sänkningsgräns. Men även Helgasjön har sjunkit med 17–20 cm de senast tre veckorna. Många av de små grundvattenmagasinen i länet är långt under normal nivå. Det innebär att det kan bli problem framöver med vatten till djur och till bevattning av grödor.

Tillsammans med Växjö kommun har Länsstyrelsen i Kronobergs län köpt in vattentankar för akut behov av nödvatten. Dessa rymmer 24 kubikmeter och kan köpas till självkostnadspris för 5000 kr. Se mer info. Pdf, 469.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Region Kronoberg pratade om stöd vid psykisk ohälsa i samband med krisen. Det går alltid att vända sig till sin vårdcentral där det finns utbildad personal för samtalsstöd.

LRF har även öppnat en stödtelefon som kallas medlemsstöd om man har problem av olika slag. De har även "bondekompisar" som finns för stöd och råd. Svenska kyrkan kan också erbjuda samtalsstöd.

Bra att tänka på när det gäller foder är att börja i tid att se över tillgången och att ställa frågor som: Hur mycket foder har jag? Finns det en marginal vad jag brukar använda och vad djuret faktiskt klarar av i minimigräns för fiber? Det finns också nya foder som inte innehåller vitaminer och mineraler som kan användas till fler djurslag vilket kan vara en fördel.

Banker kan till exempel hjälpa till med att lätta på amorteringar, förskottera EU-stöd, och diskutera nya lån och krediter. Deras råd är att inte vänta med att kontakta dem utan att ringa och prata! Försök redan innan besöket att reda ut hur stor bristen i likviditeten är. Hur mycket pengar fattas det? Nu och framåt?

Några råd från försäkringsbolagen är att se över sina försäkringar, att allt är med, innan det händer något. Men även att förebygga skador genom att exempelvis ha med sig rätt brandsäkerhetsutrustning på sina fordon.

Budskapet från slakteriföretagen är att alla nu frågar efter svenskt kött. Men för att klara efterfrågan kommande år måste det födas många kalvar och så många kor som möjligt måste övervintra. Ett råd är att spara på grovfodret redan nu och sätt in alternativfoder och försöka placera ut dikalvar.

Kontakt

Jan Grosen

Vattenvårdsdirektör