Publiceringsdatum: 13 augusti 2018

Senast uppdaterad: måndag 13 augusti, 16.09

Kungörelse av Länsstyrelsens föreskrift om eldningsförbud

Beslutade den 13 augusti 2018

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att det eldningsförbud som råder i Kronobergs län upphävs.

Härmed upphävs Länsstyrelsens föreskrift 07FS 2018:09.

Denna föreskrift gäller från och med kl 18:00 den 13 augusti 2018.

Kungörelse av Länsstyrelsens föreskrift om eldningsförbudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt