Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt beslut om minskad tappning ur Åsnen

Länsstyrelsen har idag 8 augusti beslutat om att minska tappningen ur Åsnen från 5 kubikmeter till 3 kubikmeter vilket är en mycket liten tappning för årstiden. Beslutet gäller omedelbart.

Det har varit en lång period med lite tillrinnande vatten till Åsnen. Vattennivån har sjunkit och Åsnen närmar sig nu sin sänkningsgräns. Genom den minskade tappningen kommer vattennivån att sjunka långsammare och flödet i Mörrumsån minskas.

– Syftet med en minskad tappning är att mildra den negativa effekten av vädret och att hushålla med vattnet för att bromsa sänkningen av Åsnen yta. På så sätt kan vi bevara de höga naturvärdena i Åsnen och samtidigt möjliggöra att det finns vatten till laxens lek längre fram, säger Jan Grosen, vattenvårdsdirektör, på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Det fina och torra vädret är tufft för miljön och har medfört att endast lite regn har kommit. Detta har gjort våra sjöar och vattendrag torrare än vanligt. Länsstyrelsen bevakar väderutvecklingen kontinuerligt och bedömer om det blir nödvändigt att förändra tappningen ytterligare framöver.

Kontakt

Jan Grosen
Vattenvårdsdirektör
E-post Jan.Grosen@lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 71 80

Kontakt