Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Foto av landsbygd

Foto: Lina Hilmersson

Med anledning av den rådande och kommande foderbristen samt risken för vattenbrist kommer Landshövding Ingrid Burman och länsstyrensen att bjuda in till ett samverkansmöte.

Syftet med mötet är att sammanställa en gemensam lägesbild, att förutse konsekvenser på kort och lång sikt och tillsammans diskutera möjliga åtgärder och hur vi kan samverka för att lindra effekterna av torkan.

- Kronobergs län behöver upprätthålla en bra livsmedelsproduktion och torkan riskerar att ge konsekvenser under lång tid framöver. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt för att arbeta för att lindra effekterna av torkan, säger landsbygdsdirektör Stefan Carlsson.

Kontakt