Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Kronobergs län bidrar med kompetens i kampen mot bränderna

Bild: Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län har sedan i förra veckan bistått med personal för att hjälpa till i arbetet med skogsbränderna i Gävleborgs län.

Situationen med de omfattande skogsbränderna runt om i Sverige är kritisk. Redan i mitten av förra veckan började personal från Länsstyrelsen Kronoberg att ge sig av till Gävleborgs län för att bistå med att lösa den akuta situationen.

-Vi länsstyrelser beslutade tidigt förra veckan att bistå med resurser, vilket vi kronobergare snabbt hörsammade. Sverige består av 21 län, men vi är en nation. Nästa gång kan det vara vi som är utsatta, säger länsråd Anders Flanking. I början av denna veckan har fler av våra resurser anslutit sig till arbetet på plats i Färila. Våra medarbetare bidrar både som stabsfunktioner och i fält.

Länsstyrelserna i hela Sverige hjälps nu åt med att ta in personal till de drabbade länen. På plats i Gävleborgs län samlas personal från länsstyrelser och från räddningstjänster i hela landet. I Färila finns även brandpersonal från bland annat Polen, Frankrike och Danmark.

-Samarbetet fungerar fantastiskt bra, säger Carin Karlsson som till vardags jobbar som enhetschef på Länsstyrelsen Kronoberg i Växjö men som under denna veckan tjänstgör på ledningsstaben i Färila och jobbar med insatsledning. Tillsammans med kollegor från länsstyrelserna i Jönköping, Halland och Skåne fokuserar de på den geografiska områdesbilden, hur branden kan komma att påverka samhällsfunktioner och skyddsvärda områden.

-Arbetet på staben pågår mellan 07:00 – 23:00, säger Carin, alla parter är engagerade och angelägna att lösa situationen.

Sara Lamme, naturvårdsförvaltare på miljövårdsenheten/naturförvaltningsfunktionen på Länsstyrelsen i Kronobergs län är i nuläget ute i fält i området där skogsbränderna härjar.
- Som en del i att försöka begränsa bränderna i Ljusdals kommun har försökts gjorts med skyddsbränningar, berättar Sara. Skyddsbränning innebär att men lugnt och kontrollerat bränner ett område så att bränslet på marken försvinner. När sedan vildbranden kommer fungerar det redan brända området som en brandgata då det inte finns något som kan brinna.
- Tyvärr har skyddsbränningarna som jag deltar i, tillsammans med andra personer från hela Sverige som jobbar med naturvårdsbränningar, inte kunnat utföras så som vi hoppats. Som vanligt är det mycket som ska stämma med väder, vatten och vind vid en planerad bränning vilket gjort att vi fått avbryta våra försök att skyddsbränna.

Länsstyrelsen i Kronobergs län planerar och schemalägger i dagsläget personal som kommer att bidra under skogsbränderna fram till vecka 35.

Bild: Länsstyrelsen Kronoberg

Kontakt