Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Torkan och foderbristen

Sommarens extrema torka kommer att påverka länets lantbrukare och djurägare en lång tid framöver. Dåliga skördar ger foderbrist vilket gör att företagens ekonomi påverkas och det finns en risk för stress och psykisk ohälsa. Länsstyrelsen samverkar med intressenter i länet för att ta fram stöd och åtgärder. På denna sida samlar vi all relevant information vi har som rör torkan och situationen för lantbrukare och djurägare i länet.

Djurskyddet avgör hur länge betesdjuren kan gå ute

Det finns inget exakt datum fastställt för hur länge betesdjur kan gå ute på hösten. Det avgörande är fodertillgången, väderförhållandena och möjligheten till skydd.

Djurskyddet avgör hur länge betesdjuren kan gå ute

Vattenuttag

Just nu är vattennivåerna i länets sjöar, vattendrag och grundvatten låga. Bristen på vatten kan ställa till med problem för jordbruksproduktion och djurhållning. Läs mer om vad som gäller vid vattenuttag och vem du kan kontakta om du har frågor. 

Vad gäller vid vattenuttag? Öppnas i nytt fönster.

Jordbrukarstöden

Till följd av den extremt varma sommaren har de flesta djurhållarna i Kronobergs län svårt att få fram tillräckligt med foder till sina djur. Många lantbrukare har varit tvungna att utfodra sina djur med det foder som skulle räckt över vintern.

Information om jordbrukarstöden Öppnas i nytt fönster.

Foder och vatten till djur

Foder och vatten är en förutsättning för att djur ska överleva och behöver ges i den mängd som djurslaget kräver. Djurskyddslagen specificerar att djur ska skyddas mot lidande och sjukdomar och ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn.

Information och kontaktuppgifter angående foder och vatten till djur Öppnas i nytt fönster.

Rådgivning Likviditets- och foderplanering

Jordbruksverket satsar 20 miljoner kronor på subventionerad rådgivning till jordbruksföretag. Rådgivningen ska fokusera på likviditetsplanering och/eller foderplanering.

Kontakt