Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utvidgat eldningsförbud i Kronobergs län från och med 20 juli

Sedan tidigare är det eldningsförbud i Kronobergs län. Från och med 20 juli utvidgas detta eldningsförbud.

Det är nu endast tillåtet att grilla på egen tomt om man använder sig av en upphöjd grill som inte riskerar att sprida värme till underlaget. Grillning på egen tomt får endast ske med kol, briketter, el eller gas.

De undantag från eldningsförbudet som gällde tidigare är nu borttagna.

ALLA former av eldning utomhus är förbjudet. Inte heller iordningsställda grillplatser eller campingkök eller liknande får användas.

Kontaktperson

Max Hector

Telefon 070–348 64 94 (till och med 23 juli 2018)

Philip Dankmeyer

Telefon 076–127 18 25

Kontakt