Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse av Länsstyrelsens föreskrift om eldningsförbud


07FS 2018:7
Beslutad 20 juli 2018.

Länsstyrelsen i Kronobergs län meddelar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor följande.

I Kronobergs län är det förbjudet att elda utomhus.

Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Detta gäller även iordningställda grillplatser. Campingkök eller liknande som har öppen låga omfattas också av förbudet.

Förbudet omfattar även ett förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.

Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt i grill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken.

Undantag från generellt eldningsförbud kan göras av kommunen.

Denna föreskrift gäller från och med den 20 juli 2018.

Länsstyrelsens föreskrift 07FS 2018:5 om eldningsförbud beslutad den 18 maj 2018 upphävs i och med denna föreskrift.

Martin Sjödahl
Max Hector

 

Motivering

Med anledning av den extrema torka som råder i länet anser länsstyrelsen att förbudet behövs för att minimera risken för bränder i skog och mark. Länsstyrelsen meddelar därför den aktuella föreskriften om förbud mot eldning.

Upplysningar

Förbudet gäller även iordningställda eldstäder. Användande av campingkök är förbjuden. Grillning med gas/kol/el är tillåten på egen tomtmark i grill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken.Iaktta stor försiktighet vid grillning på egen tomt och ha släckutrustning till hands.

Vid eldningsförbud råder även förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.

 

Kontakt