Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen samverkar kring torkan

Under tisdagen samlades drygt 50 personer i Tävelsås bygdegård för en så kallad Bonnalunch. Initiativet till lunchen kom från LRF Sydost och var syftet att diskutera problem och försöka hitta lösningar till följd av den svåra torkan i länet.

Lunchen var välbesökt och engagemanget stort hos de lantbrukare som samlades i bygdegården. Under den två timmar långa lunchen var glädjen påtaglig när regnet plötsligt smattrade på fönstren och ett åskväder drog in över byn.

Frågor som diskuterades under lunchen var bland annat fodertillgång, stödregler, undantag, utbetalningar, vattenfrågor och beredskap. Som ett stöd till lantbrukarna har Länsstyrelsen Kronoberg tagit fram ett faktablad Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. med information och kontaktpersoner på respektive enhet.

På plats från Länsstyrelsen Kronoberg fanns representanter från länsledningen, miljövårdsenheten, lantbruksenheten och krissamverkan Kronoberg. Övriga organisationer som deltog var Lantmännen, bank, försäkringsbolag, slakterinäringen samt representanter från Växjö kommun.

- Det är viktigt att vi är med och lyssnar in de behov som finns i ett läge som detta, säger Martin Sjödahl, tf landshövding. Vi försöker att hitta lösningar, stora och små. Ett exempel är att vi genomför inventering av betesmarker för att hitta nya områden. 

Under vecka 30 kommer Länsstyrelsen i Kronobergs län att delta på fler liknande möten, bland annat måndagen den 23 juli på Korrö och den 27 juli i Skruv.

Kontakt