Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jordbrukarstöden

Foto: Camilla Zilo

Till följd av den extremt varma sommaren har de flesta djurhållarna i Kronobergs län svårt att få fram tillräckligt med foder till sina djur. Många lantbrukare har varit tvungna att utfodra sina djur med det foder som skulle räckt över vintern.

För djurhållare kan behovet av att beta större arealer än normalt hålla i sig kommande år. Är du markägare och/eller har marker som inte betas kan du vara till stor hjälp genom att upplåta dem till djurhållare. Kontakta LRF:s lokalavdelning där marken finns så kan de förmedla kontakt med lantbrukare i trakten. Se länk LRF Regionkontor Sydost nedan.

På länsstyrelsens hemsida finns det en sida för betesförmedling.

Har du ekologisk produktion och behöver använda konventionellt foder, ska du söka dispens för det hos Jordbruksverket.

Har du frågor om stödregler och konsekvenser av torkan kan du läsa mer på Jordbruksverkets hemsida. Se länk nedan.

Kontakt