Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Foder och vatten till djur

Foto: Camilla Zilo

Foder och vatten är en förutsättning för att djur ska överleva och behöver ges i den mängd som djurslaget kräver. Djurskyddslagen specificerar att djur ska skyddas mot lidande och sjukdomar och ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Lagen säger också att fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras.

Djuren ska hållas på bete i den utsträckning som anges i regelverket. Reglerna hindrar dock inte att man utfodrar djuren inomhus. Betet behöver alltså inte utgöra hela djurens foderstat under betesperioden.

För nötkreatur är det vanligt att djuren redan under många år druckit av vatten från en sjö, bäck eller å under sin betesperiod och har det gått bra så är det troligt att djuren mår bra av det. Vatten i vattendrag innehåller dock generellt mer mikroorganismer än grundvatten. Kan det finnas inblandning av avloppsvatten ska man vara försiktig eftersom risken för t.ex. salmonella ökar. Ett gott råd är att ta ett vattenprov och efter det rådgöra med en veterinär.

Länsstyrelsen kan inte ge dispenser, dvs. medge undantag, från djurskyddsbestämmelserna vid djurskyddskontroller. Det är endast Jordbruksverket som får medge undantag från bestämmelserna i sina djurskyddsföreskrifter.

I övrigt hänvisas till tips för hantering av foder- och vattenbrist till LRF:s, Gård & Djurhälsans och Jordbruksverkets hemsidor. 

Kontaktpersoner

Anders Meijer, telefon 010-223 74 15
Mejl: anders.meijer@lansstyrelsen.se
Stefan Carlsson, telefon 010-223 73 24
Mejl: stefan.carlsson@lansstyrelsen.se
Johan Ekström, telefon 010-223 74 46
Mejl: johan.ekstrom@lansstyrelsen.se


Kontakt