Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Extra flygövervakning

Bild: Gunilla Lundbladh

Länsstyrelsen gör, med stöd av SMHI:s särskilda prognos för brandrisk i skog och mark ,bedömningen att brandrisken är och kommer att fortsätta att vara stor eller mycket stor en tid framöver.

På grund av den stora brandrisken i länet kommer skogsbrandsflyget att fortsätta övervaka vårt område med flyg. Övervakningen sker dagligen. Syftet med övervakningen är att upptäcka eventuella bränder som kan har startats av till exempel blixtnedslag eller annan orsak. 

Uppdaterad 2018-07-24

Kontakt