Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Orangefläckig brunbagge återfunnen i Kronobergs län

Orangefläckig brunbagge

Orangefläckig brunbagge, Foto: Christoffer Fägerström © Naturvårdsverket/ Länsstyrelsen i Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under en pågående inventering återfunnit den sällsynta orangefläckiga brunbaggen (Diracaea australis).

Den orangefläckiga brunbaggen är klassad som sårbar (VU) och har i Norden endast påträffats i östra Småland. Arten lever i starkt vitrötad ved i stammar och grenar av lövträd av bland annat ek, björk och al. Den orangefläckiga brunbaggen är knuten till ljusöppna lövrika skogar som påverkas av översvämningar eller skogsbrand och är starkt missgynnad av skogsavverkningar.

-Vi är väldigt glada över återfyndet, vi har haft förhoppningar om att återfinna den i länet och nu har det blivit verklighet, berättar Marion Jannes, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Kontakt:

Marion Jannes, naturskyddshandläggare, Länsstyrelsen i Kronobergs län, marion.jannes@lansstyrelsen.se, tfn: 010 - 223 73 63.

Per Ekerholm, naturskyddshandläggare, Länsstyrelsen i Kronobergs län, per.ekerholm@lansstyrelsen.se, tfn: 010 – 223 77 13

Mer information:
Åtgärdsprogram för orangefläckig brunbagge 2013-2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Artfakta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Kontakt