Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Med naturen blir arbetsmarknaden nära

Skogsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna har fått i uppdrag att under tre år samverka kring naturnära jobb. Förenklat kan man säga att Arbetsförmedlingen förser Skogsstyrelsen med arbetskraft. Skogsstyrelsen anställer och har arbetsgivaransvar för arbetslagen som utför naturnära jobb som Länsstyrelsen identifierar, samordnar och prioriterar. I uppdraget till Skogsstyrelsen ingår även att kunna göra allmännyttiga åtgärder som röjning av stigar och motionsspår åt kommuner, åtgärder i kommunala reservat och likande.

Efter den stora flyktingvågen i slutet av 2015 befinner sig Sverige och landets kommuner i ett läge med försörjningsansvar för en stor grupp människor med bristande språkkunskaper som står långt från arbetsmarknaden. I denna etableringsfas kan Naturnära jobb vara en del av lösningen på integrationsutmaningen.

Uppdraget Naturnära jobb är ett viktigt uppdrag på flera sätt. Förutom den rena miljönyttan att efterfrågade åtgärder utförs inom naturvård, friluftsliv och biologisk mångfald är syftet att nyanlända och långtidsarbetslösa ska få en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället.

I Kronobergs län finns det just nu ett 40-tal personer sysselsatta i Naturnära jobb uppdeladepå fyra lag.

Två av lagen är placerade i Växjö och två i Åseda. Merparten av de som valt att söka Naturnära jobb är män. Därför är det extra roligt att det i Växjölaget finns två kvinnor.

Tisdagen den 3 juli bjuds media in att följa arbetslagen under en dag i anslutning till länets nationalpark.

När: Avresa med båt kl. 09.30

Var: Till Flakarna med båt som utgår från Hulevik.

För mer information, kontakta:

Gunilla Claesson, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Telefon : 010-223 71 41

E-post: gunilla.claesson@lansstyrelsen.se

Kontakt