Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mångfaldscertifierade - igen!

Vi är så stolta! Det är en viktig kvalitetsstämpel på att vårt arbete gett resultat och uppfyller de höga krav som Evolve mångfaldscertifiering ställer.

Så säger Helén Jönsson, HR-chef och Marita Birgersson, HR-strateg om att Länsstyrelsen i Kronobergs län för andra gången blivit mångfaldscertifierade.

I början av juni fick Landshövding Ingrid Burman ta emot och signera certifikatet. Men arbetet har givetvis pågått under lång tid och grunden är organisationens värdeord om tillit, öppenhet, ansvar och respekt.

- För oss är det viktigt med en levande värdegrund som tillåts ta plats i vardagen. Inför mångfaldscertifieringen fick alla medarbetare möjlighet att svara på en enkät om hur de upplever vår gemensamma arbetsplats utifrån ett mångfaldsperspektiv. Vi skickade också in många av våra styrdokument, berättar Helén Jönsson.

Högt ställda krav för att certifieras
Det är Institutet för lokal och regional demokrati (ID) som står bakom certifieringen. De har gjort sin bedömning utifrån Länsstyrelsens styrdokument och rutiner men också vår rekryteringsprocess, organisationens arbetsmiljö och trivsel samt vårt varumärke och organisationsutveckling.

- Tack vare allt arbete vi gjort under många år utifrån vår värdegrund, så hade vi redan uppfyllt många av ID: s högt ställda krav. De kompletteringar vi fick göra stärker våra processer och gör oss ännu bättre, tycker Marita Birgersson.

Vår gemensamma vardag
Ett stort arbete är alltså gjort och certifieringen, som gäller i tre år, är ett faktum. Men det är inte läge att luta sig tillbaka och tro att arbetet är klart.

- Ett sånt här arbete blir aldrig färdigt. Det pågår varje dag, året runt. Nästa steg är att implementera de kvalitetssäkrade styrdokumenten och att fortsätta hålla liv i dialogen om hur vi vill att vår gemensamma arbetsplats ska vara och fungera. Både för oss som är här idag och för framtida medarbetare, avslutar Helén Jönsson.

Kontakt