Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Våtmarkssatsning för ökade grundvattennivåer

Fyra olika våtmarksprojekt i länet får nu dela på 3,3 miljoner kronor för insatser som ska skapa förutsättningar för mer hållbara grundvattennivåer, ökad biologisk mångfald och rekreationsmöjligheter.

Det är Växjö, Älmhult och Alvesta kommuner som tillsammans får dela på de beviljade medlen. Det projekt som är mest kostsamt är Alvestas våtmarksprojekt på industriområdet Björnstorp, ett projekt som syftar till att restaurera och utöka en befintlig våtmark till en multifunktionell sådan. Projektet syftar bland annat till att bidra till en mer hållbar grundvattennivå och att minska näringsbelastningen till sjön Salen och Mörrumsåns vattensystem.

- Vi har fyra bra projekt som vi beslutat om i den här omgången. Projektet i Alvesta är intressant utifrån flera olika aspekter. Dels handlar det om att skapa möjlighet att stå bättre rustade inför torka eller höga temperaturer, dels handlar det om att skapa ett område som även ger nya rekreationsmöjligheter, säger Karin Kanterud, naturskyddshandläggare Länsstyrelsen Kronoberg.

Tre av de fyra projekten är förberedande där kommunerna ska ta fram material och undersöka möjligheter för framtida våtmarksprojekt. Projekten sträcker sig från ett till tre år och pengarna delas ut över flera år.

- Nästa ansökningsomgång stänger 1 oktober och vi vill uppmana kommuner och lokala aktörer att gå ihop och ansöka om pengar för att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker. Man kan få upp till 90% av kostnaderna i bidrag när det gäller våtmarksåtgärder, säger Karin Kanterud.

Om våtmarkssatsningen

Regeringen har beslutat om en stor våtmarkssatsning där det avsatts 200 miljoner kronor om året i tre år. Pengarna ska delvis delas ut till olika projekt inom Lokala naturvårdssatsningen (LONA-projekt) där kommunerna kan söka pengar för olika våtmarkssatsningar, både genom planeringsunderlag och insamlande av kunskap inför våtmarksåtgärder och rena våtmarksåtgärder där man skapar eller restaurerar våtmarker.

Huvudsyftet med pengarna är att öka tillskottet till grundvattnet eller stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflödena.

Naturvårdsverket om Lokala naturvårdssatsning (LONA) Länk till annan webbplats.

Kontakt