Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lättare att hitta Kronobergs bästa reservat

Länsstyrelsen har i dagarna lanserat en helt ny bok som presenterar 35 av de mest besöksvärda naturreservaten i Kronobergs län. På över 100 sidor tipsas om olika reservat där läsaren får chansen att hitta nya magiska platser eller återupptäcka gamla favoriter.

Naturreservaten presenteras i ord och bild och med uppgifter om växt- och djurliv samt anordningar för friluftslivet. Boken är tänkt som vägvisare ut till reservaten och vänder sig till alla som vill upptäcka mer av Kronobergs fantastiska natur.

Boken är även indelad efter vilken slags naturtyp man vill besöka och den rymmer myrmarker, skogsreservat, slåtterängar, ekhagmarker, ädellövskogar och tätortsnära reservat.

- Det kan tyckas gammaldags att ge ut en bok i dessa tider av appar och andra digitala lösningar, men vi tror att det tryckta materialet ändå fyller sin plats. Dessutom är det länge sedan vi gav ut något liknande, senast var faktiskt på 90-talet. Varje år får vi frågan från turistbyråer om det finns något skrivet om reservaten och nu kan vi äntligen svara ja, säger Ellen Flygare, naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen Kronoberg.

Boken finns tillgänglig på länets olika turistbyråer, bibliotek och vårdcentraler. Boken finns även att ladda ner som pdf-fil på Länsstyrelsen Kronobergs webbplats

Kontakt