Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Biogas vinner mark i länet

Samling vid pumpen. Biogasstationen i Ljungby.

Förnybara drivmedel är på stark frammarsch i Kronobergs län. Tisdag den 19 juni inviger Landshövding Ingrid Burman länets fjärde tankstation för biogas och inom en snar framtid är det möjligt att tanka biogas i sex av länets åtta kommuner.

Transporter r den sektor som har störst negativ påverkan på växthuseffekten i länet. Åtgärder riktade mot transporter är därför avgörande för att undvika skadliga klimateffekter. Tankstationen i Ljungby är den första i länet som finansieras av det statliga investeringsstödet Klimatklivet. Klimatnyttan har varit avgörande för stödet, samtidigt kommer stationen kunna bidra till en fortsatt hållbar utveckling av länet.

- Om vi ska kunna nå miljömålen är det avgörande att fler Kronobergare har möjlighet att tanka biogas. Biogas är inte bara närproducerat, det är även förnybart vilket gör att länet får bättre miljö, minskad ohälsa samt ökad cirkulär och uthållig landsbygdsutveckling, säger Landshövding Ingrid Burman.

Den nya tankstationen ligger strategiskt vid riksväg 25 i norra delen av Ljungby och byggs av Småländska Bränslen. Företaget har beviljats tre miljoner kronor i stöd från Klimatklivet för investeringen.

- Det är fantastiskt roligt att vara med och bidra till länets och Ljungby kommuns miljömålsarbete. En välfungerande infrastruktur för förnybara drivmedel är en förutsättning för att vända trenden med ökande miljöskadliga utsläpp. Även i framtiden kommer vi kunna använda bilen, vi behöver bara tanka med ett smartare bränsle. Vi ser fram emot att arbeta med kommande etableringar av tankställen för biogas i länet, säger Stefan Hermansson, Småländska Bränslen.

Ytterligare tre tankställen för biogas har beviljats pengar från Klimatklivet (Lessebo, Tingsryd och Växjö kommuner) och inom en snar framtid kommer biogas kunna tankas i sex av länets åtta kommuner.

Bakgrund - Vad gör Klimatklivet?

Förutom etablering av biogasstationer har Klimatklivet även bidragit till att länet fått stöd för:

  • uppförande av ett tankställe för flytande biogas
  • 30 beviljade ansökningar för laddstolpar
  • ett tankställe för HVO
  • biogaskonvertering av befintliga fordon
  • tre informationsinsatser för hållbar arbetspendling och ökad efterfrågan på biogas

Totalt har klimatomställningen av transportarbetet i Kronoberg tillförts cirka 35 miljoner kronor genom Klimatklivet. Därmed har förutsättningarna att nå det regionala målet om ett fossilbränsle fritt län till år 2030 ökat. Insatserna bidrar även till att andra miljömål kan nås, inom t.ex. Frisk luft, Ingen övergödning och God bebyggd miljö.

Åtgärder som kan beviljas stöd är konkreta klimatåtgärder med hög klimatnytta. Det kan till exempel vara insatser för utbyggnad av laddinfrastruktur, satsningar på förnybar energi, effektivare energianvändning inom industrin och åtgärder för minskade utsläpp inom jordbruket.

Information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets Länk till annan webbplats. och länsstyrelsens webbplats.

Kontakt

Ida Andreasson

Miljömålssamordnare Länsstyrelsen Kronoberg
010-223 74 78

Per-Anders Persson

Funktionschef vid Miljöstrategiska funktionen, Länsstyrelsen Kronoberg
010-223 74 62

Stefan Hermansson

Småländska Bränslen
070-635 70 71

Kontakt