Publiceringsdatum: 18 juni 2018

Senast uppdaterad: måndag 18 juni, 15.57

Förordnande av ledamot i älgförvaltningsgrupp 3

Länsstyrelsen beslutar att förordna Ingemar Oskarsson som ledamot för jägarintresset i älgförvaltningsgrupp 3 för perioden nu till och med den 20 februari 2021.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska gälla
utan hinder av att det överklagas.

Beslut om ledamot till älgförvaltningsgrupp 3 i Kronobergs länPDF

Kontakt