Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Slåtter för större biologisk mångfald

Enligt två nya skyddsbeslut väljer Länsstyrelsen Kronoberg nu att satsa på slåtter för att öka den biologiska mångfalden i de norra delarna av Alvesta kommun. Besluten lägger grunden för mer gynnsamma förhållanden som också ska bidra till en större spridning av fler arter.

Besluten handlar dels om det nya naturreservatet Hakatorp och dels om biotopskyddsområdet Lyåsa. Två områden som tidigare varit starkt präglade av ett äldre småskaligt odlingslandskap skötta genom lieslåtter. Ett förändrat och upphört brukande har nu gjort att de artrika ängarna försvunnit och att landskapet nu istället präglas av tät granskog i allt större utsträckning, något som begränsat flera av de naturligt förekommande arterna i området.

- Den biologiska mångfalden har minskat i naturlandskapet under hela 1900-talet och de få slåtterängar som fortfarande sköts genom lieslåtter blir därför reträttplatser för de arter som förlorat sin naturliga livsmiljö, säger Love Eriksen, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

Odlingslandskapen i Hakatorp och Lyåsa är stora och sammanhängande och lieslåttern tillsammans med efterföljande fagning, höbärgning och efterarbete kommer att skapa de rätta förutsättningarna för en rikare biologisk mångfald där arterna återigen ges möjlighet att sprida sig till fler naturliga livsmiljöer.

- Beslutet om naturreservat i Hakatorp säkerställer att igenväxta marker nu kan restaureras för att än en gång bli välkomnande och artrika slåtterängar, säger Liselott Nilsson, naturskyddshandläggare, Länsstyrelsen Kronoberg.

Totalt har Kronobergs län nu 124 naturreservat och 1 nationalpark. Länsstyrelsen sköter omkring 40 slåtterängar i länet.

Kontakt