Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kronobergs älgförvaltning är Sveriges mest jämställda

Älgjakt

I en ny undersökning står det nu klart att Kronobergs län har de mest jämställda älgförvaltningsgrupperna i hela landet. Undersökningen visar att andelen kvinnor i Kronobergs älgförvaltningsgrupper är mer än dubbelt så hög jämfört med de län som placerar sig på andraplats.

Jakt har länge varit ett mansdominerat område men på senare år har allt fler kvinnor börjat engagera sig i jakten. När Länsstyrelsen Kronoberg gick ut med begäran om förslag på nya ledamöter till älgförvaltningsgrupperna var därför en så jämn könsfördelning som möjligt ledstjärna. Målsättningen var att minst en jägare och en markägare i varje grupp ska vara kvinna.

- Det är viktigt att samhällets trender även återspeglas i älgförvaltningsgrupperna, därför har Länsstyrelsen Kronoberg arbetat aktivt med att få till en mer jämställd könsfördelning bland gruppernas ledamöter. Vi har en bit kvar till vårt mål men vår ambition ledde till att vi nu har flest förordnade kvinnor av alla Sveriges län, säger Karin Kanterud, vilthandläggare Länsstyrelsen Kronoberg.

Jämställdhet är en viktig samhällsfråga och även inför nästa förordnandeperioder kommer Länsstyrelsen Kronoberg jobba aktivt med att ytterligare öka antalet kvinnor i länets älgförvaltningsgrupper.

Kronobergs älgförvaltningsgrupper

Kronoberg har sju älgförvaltningsgrupper, sett till älgjakt är dessa grupper Länsstyrelsens högra hand ut bland länets övriga jägare och markägare. I undersökningen över hur jämställda de olika länens älgförvaltningsgrupper är har Kronoberg flest antal förordnade kvinnor totalt. Kronoberg har 17% förordnade kvinnor, näst bäst är Uppsala och Västernorrland med 8% vardera.

Kontakt