Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Krisberedskapsveckan är igång

Med temat "Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner" äger nu årets krisberedskapsvecka rum. I år sammanfaller veckan med MSB: s utskick av broschyren "Om krisen eller kriget kommer".

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällsstörning. Därför arrangeras Krisberedskapsveckan 28 maj – 3 juni runt om i länets kommuner. Under veckan arrangeras aktiviteter för att öka medvetenheten om betydelsen av den egna hemberedskapen.

- I Älmhults kommun hoppas vi på stor uppslutning i samband med de aktiviteter vi ordnar under Krisberedskapsveckan, säger Håkan Helgesson, kris- och säkerhetsstrateg i Älmhults kommun. Det blir föreläsningar, förevisning av krislåda och vi kommer avslutningsvis att vara på plats under Älmhultsfestivalen, berättar Håkan.

Nationell broschyr till Sveriges hushåll

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fick i februari 2017 ett regeringsuppdrag att ta fram ett nationellt informationsmaterial för att öka kunskapen hos allmänheten om hur man förbereder sig för kris, höjd beredskap och ytterst krig. Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” skickas ut till 4,8 miljoner hushåll under Krisberedskapsveckan.

- Alla människor har ett ansvar för att skydda sitt eget liv och sin egendom, även vid en samhällsstörning. Det är också viktigt att fundera över vem i min närhet som kan behöva min hjälp vid en samhällsstörning. Samhällets styrka i krisen kommer av att vi alla hjälps åt när det behövs som mest, säger Max Hector, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Innehållet i broschyren består bland annat av konkreta tips för din hemberedskap, hur du kan förbereda mat, vatten, värme och kommunikation. Den ger även råd för att öka medvetenheten om risken med falsk och vilseledande information, vilka varningssystem samhället har och vad som händer vid höjd beredskap, det vill säga vid fara för krig.

- Vi som offentliga aktörer behöver ge privatpersoner användbar information med konkreta råd och tips på hur människor kan förbereda sig och agera om något händer, säger Catti Sammelin som är kriskommunikatör på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Människors riskmedvetenhet, ansvarstagande och förmåga utgör grunden i krisberedskapen, det vill säga i hanteringen av en samhällsstörning.

I aktivitetslistan kan du se vad som händer i respektive kommun Pdf, öppnas i nytt fönster. samt kontaktuppgifter till ansvariga.

Kontakt

Max Hector, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Kronobergs län max.hector@lansstyrelsen.se, 010-223 74 94

Håkan Helgesson, kris- och säkerhetsstrateg i Älmhults kommun, hakan.helgesson@almhult.se, 0476-550 90

Bakgrund

Krisberedskapsveckan är en nationell kampanj som har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. I Kronoberg bedriver kommuner, länsstyrelse och ett antal andra aktörer ett länsgemensamt arbete kring kampanjen inom nätverket Krissamverkan Kronoberg.

Anledningen till att regeringen gör denna satsning och låter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skicka ut information till alla hushåll är att samhället är sårbart och att det finns olika hot som kan slå hårt mot vår vardag. Vi har ett allt extremare väder, vi har drabbats av terrordåd, it-attacker och det säkerhetspolitiska läget i omvärlden har förändrats.

Mer information

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Dinsäkerhet.se Länk till annan webbplats.

Kontakt