$toDay $fromMonth $fromYear klocka $fromTime - $toTime

Utbildning i drogtecken och symptom

Du som i ditt arbete möter unga har en unik möjlighet att vara den som först upptäcker att en ungdom använder droger. Vi vet att det förekommer droger i skolmiljö och det är angeläget att stärka skolans personal inför sådana situationer när ett drogmissbruk kan upptäckas.

För att personal i skolan och fritidsverksamhet ska kunna bemöta misstankar om droganvändning krävs kompetens om droger, drogvanor och förståelse för hur en ung person kan påverkas.

Denna kunskapshöjande insats genomförs på flera ställen i länet under augusti 2019.  Arrangörer är Livsstil Kronoberg genom aktörerna Länsstyrelsen, Polismyndigheten och Region Kronoberg – i samverkan med representanter för skolor. Utbildningen riktar sig till all skolpersonal, så som pedagoger, elevhälsa, fritidspersonal, servicetekniker och chefer.

VAR:

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt