14 nov 2024 klocka 09.00 - 10.00

Digitalt erfarenhetsutbyte om lagstiftning stärkta rättigheter för vuxna och barn i skyddat boende

Barn sitter ensam framför ett hus

Illustration: Annefrid Sjöman.

Arbetar du med barn eller vuxna inom socialtjänst, skyddat boende eller annan verksamhet som berörs av den nya lagstiftningen stärkta rättigheter för vuxna och barn i skyddat boende? Här är ett tillfälle för dig att lyfta frågor och utbyta erfarenheter om ditt arbete med koppling till den nya lagstiftningen.

Innehåll

Länsstyrelsen i Kronoberg ger kort uppdatering om någon ny information eller material tillkommit nationellt. Mötet lägger sedan fokus på dina och era frågor. Diskutera med dina kollegor och ta med er 1-3 frågor eller funderingar att lyfta med övriga deltagare. Det ni lyfter kan exempelvis vara kopplat till rutiner, tolkning av lagändringarna, samverkan med andra parter eller behov ni uppmärksammat.

Målgrupper

Kommunal socialtjänst - främst handläggare men även chefer, ledning och politiker inom socialnämnden som arbetar, leder eller tar beslut utifrån den nya lagstiftningen stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende.

Skyddade boenden - yrkesverksamma, chefer, ledning och styrelser från privata, kommunala och ideella skyddade boenden.

Övriga myndigheter eller aktörer som berörs av lagändringarna och önskar mer input.

Ställa frågor

Vi vill uppmuntra deltagare att i möjlig mån skicka in frågor före informationsmötet, sista dag tisdag den 12 november. Skicka frågorna till susanne.engdahl@lansstyrelsen.se.

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 50 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 12 november klockan 23.30.
Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss