07 okt 2024 klocka 09.30 - 15.15

Träff om tillsyn utifrån plan- och bygglagen – Tryggare Malmö

ng En skulptur av bokstäver där det står Malmö i förgrunden med stadsmiljö i bakgrunden.

Varmt välkommen till Växjö till en träff med temat "Tryggare Malmö – Samordnad tillsyn samt PBL-tillsyn i stort". Träffen riktar sig till tillsynshandläggare, bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer, chefer, politiker, andra tjänstepersoner som samverkar inom PBL-tillsynen (till exempel räddningstjänst, miljö- och hälsoskyddskontor, tekniska kontor etc).

Detta är en fysisk träff som anordnas av enheten för hållbar samhällsplanering på Länsstyrelsen i Kronobergs län som en del av tillsynsvägledningen. På träffen medverkar Jonathan Örnberg, utredare på stadsbyggnadskontoret, Malmö stad.

Frågorna kretsar kring plan- och bygglagstillsynen utifrån samordnad tillsyn med utgångspunkt i ”Tryggare Malmö”.

Exempel ur innehållet:

  • ”Tryggare Malmö” – Fokusområden: verksamheter, lokaler med mera
  • Hur Malmö stad jobbar med PBL-tillsynen utifrån ”Tryggare Malmö” och i stort inom kommunen.
  • Samverkan med andra myndigheter – samordnad tillsyn.
  • Det dagliga arbetet med tillsynen.
  • Bevisbörda, föreläggande och vite.
  • Byggsanktionsavgifter.
  • Exempel på mallar.
  • Exempel på domar.
Var:
Residenset i Växjö. Ingång via Kronobergsgatan. Lokal Råshult.
Kostnad:
Kostnadsfritt. Anmälan är bindande. Lunch på stan på egen bekostnad.
Sista anmälningsdag:
30 sep 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 51 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 30 september klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss