Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

19 sep 2024 klocka 08.30 - 15.30

Välkomna på samrådsträff!

Livsstil Kronoberg.

Under en heldag får vi veta mer om länets arbete med Kronobarnsmodellen och myndighetssamverkan för att motverka arbetslivskriminalitet i Kronobergs län.

Målgrupp: Heldagen riktar sig till dig som ingår i Livsstil Kronobergs samrådsgrupp samt länets kommunpoliser. Separat inbjudan skickas till ytterligare deltagare som ansluter för eftermiddagspasset. Om du avser medverka hela dagen anmäler du dig endast genom denna inbjudan.

Under förmiddagen får vi en presentation av det regionala arbetet med Kronobarnsmodellen samt ta del av lokala exempel. En kortare presentation ges kring enkätundersökningen ”Barns och ungdomars hälsa & levnadsvanor i Kronobergs län” och kopplingarna till Kronobarnsmodellen. Vi kommer även få ta del av rapporten ”Sätta hjulet i rullning” som genomförts av Linnéuniversitetet.

På eftermiddagen möter vi representanter för både lokal och regional samordning för att motverka arbetslivskriminalitet. Arbetslivskriminalitet center (AKC) är ett nav för nio samverkande myndigheters gemensamma arbete för att motverka arbetslivskriminalitet. Myndigheterna jobbar tillsammans för att upptäcka felaktigheter hos arbetsgivare som exempelvis svart arbetskraft, farlig arbetsmiljö eller arbetskraft som utsätts för människohandel eller människoexploatering.

AKC Syd presenterar hur de arbetar, samt ger konkreta exempel på tillsynsinsatser. Det kommer även ges utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Hålltider för dagen

8.30 Välkomna! Kaffe/Te och smörgås

9.00 Start förmiddagspass

  • Inledning- Livsstil Kronobergs beredningsgrupp
  • Kronobarnsmodellen - Erika Lagergren, region Kronoberg
  • Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län - Emma Johansson, region Kronoberg
  • Rapporten "sätt hjulet i rullning"- Mats Anderberg, Linnéuniversitetet
  • Lokala exempel på arbetet med Kronobarnsmodellen

12.00 Lunch

13.00 Start eftermiddagspass

  • Inledning - Helena Nilsson, Länsstyrelsen Kronoberg
  • Lokalt exempel - Andrea Karlsson, myndighetssamordnare Växjö Kommun
  • Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet- Arbetslivskriminalitet center (AKC)
  • Diskussion & erfarenhetsutbyte

15.30 Avslut

Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika samt lunch under dagen.

Varmt välkomna!
Beredningsgruppen Livsstil Kronoberg

Var:
Hotell Rådmannen, Centralgatan 2, Alvesta
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
05 sep 2024

Anmäl dig

OBS! Om du avser delta på heldagen räcker det att anmäla sig till denna kalenderhändelse.
Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss