06 dec 2023 klocka 09.00 - 15.00

Konferens om bostadsförsörjning och arbetet med att motverka hemlöshet

En rad med flerfamiljshus.

Välkommen på konferens om bostadsförsörjning och arbetet med att motverka hemlöshet.

Länsstyrelserna har i uppdrag att stödja kommunerna i arbetet med att motverka hemlöshet.

Syftet med denna konferens är att:

  • stödja kunskaps- och metodutveckling i kommunerna,
  • lyfta fram goda exempel på metoder för att förebygga avhysningar och motverka hemlöshet
  • ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och samverkan.

Målgrupp

Träffen riktar sig till tjänstepersoner och politiker inom Kronoberg, Kalmar och Blekinge läns kommuner, både från socialförvaltning och socialtjänst samt från samhällsbyggnads- och utvecklingsförvaltningar, som arbetar med bostadsförsörjning, hemlöshetsfrågor samt vräkningsförebyggande arbete. Den riktar sig också till både kommunala och privata bostadsbolag i kommunerna.

Program

Dagen kommer bland annat att innehålla:

  • Vägar in i, genom, och ut ur hemlöshet. Föredrag med Marcus Knutagård, docent i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskningsintressen omfattar bostadspolitik, hemlöshet och platsens betydelse för hur socialt arbete organiseras – dess moraliska geografi. Knutagårds forskningsintressen handlar också om urban social innovation från ett välfärdsperspektiv.
  • Socialt hållbar bostadsförsörjning? Ett forskningsperspektiv på den svenska modellen. Föredrag med Martin Grander, biträdande lektor på Malmö universitet och föreståndare för den flervetenskapliga forskningsmiljön Studier i boende och välfärd.
  • Exempel från kommuner som arbetar med metoden Bostad Först.
  • Dialog.

Vi bjuder på både fika och lunch.

Hur ser hemlöshetsituationen ut i Sverige i dag och ser det ut om vi jämför Sverige med våra nordiska grannländer?

Under presentationen kommer vikten av förebyggande arbete att lyftas fram och att detta arbete behöver utformas på lite olika sätt i olika faser.

Under föreläsningen kommer även andra framgångsrika metoder för att motverka hemlöshet att lyftas fram. Framför allt blir fokus på Bostad först och andra metoder, som har starkt vetenskapligt stöd.

Under föreläsningen kommer Martin Grander att prata om den svenska modellen för bostadsförsörjning, hur den har utvecklats över tid och om den i dagens tappning kan ses som socialt hållbar.

Martin är biträdande lektor på Malmö universitet och föreståndare för den flervetenskapliga forskningsmiljön Studier i boende och välfärd.

Martin har lång erfarenhet av forskning kring sociala aspekter av bostadsförsörjning, segregation, stadsutveckling och samhällsplanering. Han är särskilt intresserad av frågor som rör boendet och bostadens betydelse för jämlika levnadsvillkor och det offentligas roll i bostadsförsörjningen.

Varmt välkomna!

Länsstyrelserna i Kronoberg, Blekinge och Kalmar län

Var:
Råshultsalen, residenset i Växjö. Ingång från Kronobergsgatan 7.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
22 nov 2023

Anmäl dig

Begränsat antal platser. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platser.

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du har behov av specialkost eller hjälpmedel, kontakta louise.tullberg@lansstyrelsen.se.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 november klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss