21 nov 2023 klocka 09.00 - 15.00

Kunskapsdag om SMADIT

Vägbro en disig dag.

Hur kan vi öka antal erbjudande om SMADIT, antal individer i behandling samt minska antal återfall i brott? Välkommen till en kunskapsdag där du får ta del av SMADIT-arbetet hos andra aktörer och i närliggande län!

SMADIT* bygger på nära och långsiktigt samarbete mellan samhällsaktörer. Syftet är att minska antalet återfall i brott som ratt-, drogratt- eller sjöfylleri genom att erbjuda personer möjlighet till vård och stöd direkt efter händelsen.

Men hur fungerar samverkan i praktiken, och hur kan vi utveckla arbetet? Under dagen får du ta del av SMADIT-arbetet i olika län, och lyssna till bland annat arbetet med SMADIT hos Polismyndigheten, vilken behandling som finns att tillgå och hur vi kan öka sannolikheten till att få ett ja på ett erbjudande.

*SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) är ett arbetssätt som syftar till att personer som ertappats för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri ges ett erbjudande om en vårdkontakt för sina problem.

Målgrupp

Du som är verksam i en SMADIT-samverkan inom till exempel polisen, kommun, region, kustbevakning eller annan aktör, eller vill veta mer om metoden. Inbjudan avser i första hand dig som arbetar inom Blekinge län, Kalmar län och Kronobergs län.

8.30 Drop-in och fika

09.00 Inledning
Länsstyrelserna Blekinge, Kalmar och Kronobergs län

09.10 "Leda Samverkan” inom trafiksäkerhet
Theresia Bergdahl från Trafikverket, Region Syd, om läget på vägarna och arbetet med nollvisionen

09.30 Att öka antalet SMADIT-erbjudanden – exempel från polisen
- Lotta Petersson, lokalpolisområdeschef LPO Nybro och Pia Tunsäter, administratör, om arbetet för att öka antalet SMADIT-erbjudanden och hur SMADIT följs upp inom polisen i Kalmar län

- Stefan Ingö, gruppchef trafikpolisen i Växjö, om det praktiska SMADIT-arbetet ute i trafiken

10.00 Paus

10.15 Hur kan vi motivera personer att tacka ja till SMADIT?
Gabriella Sjöström Green från Länsstyrelsen Västerbotten har stor erfarenhet av att utbilda inom MI – Motiverande Samtal. MI är en kommunikationsmetod som hjälper individen att formulera en egen förståelse för sina problem och egna argument för förändring

11.00 Paus

11.15 Fortsättning MI, med dialog

12.00 Lunch

13.00 Vägen till stöd - vad händer när personer tackar ja till polisens SMADIT-erbjudande?
Daniel Asp från alkohol- och drogmottagningen i Kalmar kommun, om stöd och behandling i arbetet med individer som inkommer genom SMADIT.

Barnperspektiv och orosanmälan – vad händer när en person är förälder och/eller det är barn i bilen, eller någon är ung vuxen?
Johanna Andersson från Karlskrona kommun och Ulrika Leander-Alsén från Region Blekinge om regelverk samt vad man kan tänka på

13.45 Paus med fika

14.00 Dialog länsvis, summering av dagen

15.00 Avslut senast

Arrangör

Kunskapsdagen arrangeras av länsstyrelserna i Blekinge län, Kalmar län och Kronobergs län.

Var:
Skeppsbrokajen 4 i Karlskrona, på Länsstyrelsen Blekinge.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
10 nov 2023

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss