18- 24 sep 2023 klocka 00.00 - 00.00

Allemansrättsveckan

Solig skog.

Allemansrätten är en förutsättning för Sveriges rika friluftsliv. Den 20 september firas Allemansrättens dag. Hela veckan 18-24 september pågår firande och aktiviteter över hela landet.

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Men det är frihet under ansvar som gäller. Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

Därför kommer Länsstyrelsen Kronoberg att uppmärksamma allemansrätten under veckan.

Var:
Hela länet
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss