• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

08 jun 2023 klocka 08.30 - 15.00

Samhällsutvecklingsforum 2023

Samhällsutvecklingsforum 2023

Välkommen till Samhällsutvecklingsforum 2023 där årets tema är ”hållbart samhälle i en orolig tid”.

Vårt samhälle står inför stora utmaningar. Vi arbetar för att få till en grön omställning med minskade fossila utsläpp och minskad klimatpåverkan.

Samtidigt lever vi i en värld med krig i Europa. Vi bygger upp vårt civila försvar som ska se till att samhället kan fungera under den värsta av prövningar.

Men hur ska vi göra samhället motståndskraftigt samtidigt som vi undviker beroenden som påverkar klimatet? Och hur klarar vi självförsörjning samtidigt som vi behöver utöka alternativa energikällor och boende till en växande befolkning? Hur motverkar vi att utsatta grupper inte drabbas hårdast av alla i kris och krig?

I årets Samhällsutvecklingsforum försöker vi sätta ljus på flera av dessa utmaningar som vårt samhälle står inför.

När du anmält dig får du en bekräftelse via e-post.

OBS! Uppgifter om allergier, specialkost, mejlas till christina.g.nilsson@lansstyrelsen.se senast 22 maj.

Program

08.30 Registrering

09.00

 • Landshövding Maria Arnholm hälsar välkommen
 • Inledning – samhällsutvecklingsdirektör Carin Lamme Lindh inleder dagen.
 • Hur kan lokalt producerad förnybar energi bidra till ett motståndskraftigt energisystem?
  Fungerande elförsörjning är nödvändig för samhället funktion, mensamtidigt en tänkbar måltavla för cyberattacker, sabotage ochangripare. Ödriftsplanering kan bli ett verktyg för ökad robusthet.
  - Elisabet Falemo, civilingenjör och innovationsstrateg på RISE
 • Maten, elen eller boendet – hur använder vi vår mark?
  En viktig del av vårt beredskapsarbete handlar om förmågan att upprätthålla en livsmedelsförsörjning. Samtidigt finns många andra viktiga intressen som konkurrerar om jordbruksmarken. Vi behöver vindkraft och solceller för att upprätthålla vår elförsörjning. Fler bostäder för en växande befolkning. Hur ska vi hantera de här intressekonflikterna, går det att kombinera, vad är egentligen viktigast?
  - Johan Loberg, beredskapshandläggare på Jordbruksverket

11.40 Lunch

 • Den civila beredskapen börjar i hemmet - hur gör vi hemberedskap till en gemensam angelägenhet?
  Hur kommer samhälleliga ojämlikheter till uttryck genom olika krishändelser och vilka lärdomar kan vi dra av dessa för att skapa förutsättningar för en hemberedskap för alla? Hur gör vi hemberedskap till en gemensam angelägenhet?
  - Linda Kvarnlöf, universitetslektor vid Mittuniversitetet
 • Kulturarv vid kris och i krig: vad gör det med människor?
  Vilken roll spelar det förflutna när ett samhälle befinner sig i en svår kris? Förändras människors sätt att förhålla sig till kulturarvet? Vad betyder det att saker vi brukat ta för givna plötsligt förstörs?
  - Mattias Legnér, professor i kulturvård vid Uppsala universitet
 • Summering av dagen – samhällsutvecklingsdirektör Carin Lamme Lindh

15.00 Slut

Var:
Karl-Birger Blomdahlsalen, Växjö konserthus
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
22 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 maj klockan 23.30.

Kontakt