15 feb 2023 klocka 09.00 - 11.00

Slutkonferens för projektet Res Grönt

Grön laddskylt för elbil.

Välkommen att medverka på digitala slutkonferens för projektet "Res grönt i gröna Kronoberg".

Satsningen "Res grönt i gröna Kronoberg" drivs av Region Kronoberg tillsammans med Energikontor Syd och Länsstyrelsen Kronoberg med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg. Syftet är att stötta företag i Kronobergs län att minska sina utsläpp från transporter.

Nu redovisar vi projektets resultat och vill inspirera fler till att se vilken skillnad de anställdas resor kan göra för klimatet.

Projektet har pågått mellan 2021-2023 och har stöttat ett tjugotal företag till hållbara resor.

Var:
Digitalt via Teams
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
14 feb 2023

Kontakt