14 feb 2023 klocka 10.00 - 12.00

BrandGIS - Ledningsstöd och geografisk lägesbild vid brand i skog och mark

Våldsam brand på marken.

Länsstyrelsen Kronoberg hälsar er välkomna till utbildning i ”BrandGIS - Ledningsstöd och geografisk lägesbild vid brand i skog och mark”.

Utbildningen består av:

  1. En inledande informationsträff på Skype den 14 februari klockan 10-12
  2. En heldags workshop den 8 mars i Växjö. Lokal ännu inte bestämd.

Projektets mål är att med hjälp av GIS-verktyg skapa tydliga geografiska underlag till operativ ledning vid större insats.

Initialt fokus är skogsbrand, men intentionen är att utvidga till fler händelsetyper.

Meningen är att:

  • korta uppstartstid och öka kontinuitetsförmåga för GIS-resurser
  • underlätta samverkan mellan och inom aktörer
  • erbjuda (GIS-)paket med färdiga mallar, standarder (till exempel SiTaC-symbologi), metodik för datainsamling och layouter för kartproduktion.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till dig på räddningstjänst och kommun som på något sätt jobbar med frågor kopplade till brand i skog och mark, samt till dig som jobbar med GIS-frågor i samma organisationer.

Var:
Skype och Växjö
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
27 jan 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Deltagande * (obligatorisk)
Deltagande


GIS-system * (obligatorisk)
GIS-system

Eventuell specialkost meddelar du till

krissamverkan.kronoberg@lansstyrelsen.se

Kontakt