21- 22 nov 2022 klocka 18.30 - 21.30

Utnyttja din gårds potential att odla och utfodra med eget protein

Rödklöver.

De ökade kostnaderna på insatsvaror och energi i jordbruket går till stor del inte att påverka. Det du kan göra något åt är att se över din växtodling så att du utnyttjar din gårds förutsättningar för att odla till exempel bra vallfoder.

Välkommen på en föreläsningsserie med fokus på protein, vi startar serien med en uppstartsträff som hålls på två platser i länet. Träffarna som följer under början av nästa år kommer vara digitala lunchföreläsningar med olika teman. Under odlingssäsongen 2023 planerar vi för fältträff där vi tittar på grödor.

Uppstartsträffarna riktar sig till all typ av djurhållning där vall används som foder. Vi får se exempel på hur mycket du kan spara genom att ge dina djur bra vallfoder. Hur du kan göra förändringar i din vallodling för att få foder som passar dina djur. Vi kommer även prata en del om grönfoder och rena proteingrödor.

Medverkande:

Elin Hagelsås, VÄXA

Anna Rappe, Petter Gustafsson och Torbjörn Henningsson, Hushållningssällskapet Kalmar – Blekinge – Kronoberg

Var:
Brittatorpet, Rottne
Kostnad:
0
Sista anmälningsdag:
17 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.
Välj datum och plats * (obligatorisk)
Välj datum och plats


Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden. Greppa näringen.

Kontakt