• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

30- 01 nov dec klocka 08.00 - 17.00

Nationell samling för delaktighet: Internationella
funktionshindersdagen 2022

Illustration med ett öga och ett öra samt en hand som gör tecken.

Illustration: Annefrid Sjöman

Under två fullspäckade dagar kommer ni få ta del av metoder och kunskap kring hur det funktionshinderspolitiska arbetet kan bedrivas. Goda exempel på kommunalt och regionalt arbete kommer också att presenteras.

Länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar den internationella funktionshinderdagen 2022 och bjuder in till en digital konferens, Nationell samling för delaktighet.

Vår förhoppning är att konferensen ska ge dig verktyg och inspiration i ditt fortsatta arbete. Varmt välkommen att ta del av dagarna i sin helhet eller av de fokusområden du är särskilt intresserad av.

Fem fokusområden

  • Styrning och ledning – från vision till praktik
  • Universell utformning i samhällsbyggnadsprocessen
  • Ökad delaktighet på arbetsmarknaden
  • Kultur och fritid för alla
  • Motverka våld mot personer med funktionsnedsättning

Målgrupp

Dagarna riktar sig till dig som är anställd eller politiker i kommun och region. Representanter från civilsamhället är också varmt välkomna.

Praktisk information

Konferensen kommer att ha tecken- och skrivtolk. Om du har behov av tillgänglighetsanpassning utöver tecken- eller skrivtolk hör av dig till kursansvarig Linnéa Björk, linnea.bjork@lansstyrelsen.se.

Anmäl dig

Anmäl dig på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats

Konferensen anordnas av Länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet.

Var:
Konferensen sänds digitalt. Länk till sändningen skickas ut några dagar i förväg.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
21 nov 2022

Kontakt