Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

23 sep 2022 klocka 09.00 - 15.00

Planerarträff – tema gestaltning i detaljplaner

Möte med deltagare som har papper och penna, laptop i förgrunden. Några deltagare står vid en whiteboard. Foto.

Välkommen till höstens planerarträff som har tema gestaltning i detaljplaner. Vi passar också på att ta upp andra aktuella frågor.

I första hand riktar träffarna sig till planerare, men även andra berörda eller intresserade kan delta.

Program

 • 09.00 Inledning
 • 09.15 Undersökning om betydande miljöpåverkan
  • Vi går igenom lagstiftningen om strategiska miljöbedömningar enligt miljöbalkens 6 kap. 5 § samt miljöbedömningsförordningen 5 §. Hur tillämpar kommunerna i länet detta i sina detaljplaner och vilken är Länsstyrelsens roll?
 • 09.45 Fika
 • 10.15 Forts. Undersökning om betydande miljöpåverkan
  • Gruppdiskussion och redovisning
 • 10.45 Dagvattenhantering i detaljplane- och bygglovskedet
  • Vi går igenom och diskuterar dagvattenhanteringen i plan- och bygglovsprocessen. Vems är ansvaret, vad kan regleras, vilka möjligheter finns att ställa krav med mera.
 • 12.00 Lunch på egen hand
 • 13.00 Gestaltningsprogram, Älmhults kommun
  • Älmhults kommun berättar om hur de har arbetar med gestaltnings program och gestaltning i detaljplaner.
 • 13.20 Gestaltning i detaljplaner, Boverket, inkl. fika 
  • Boverket föreläser om och svarar på frågor om gestaltning i detaljplaner: övergripande strukturer vid planering, planbeskrivningen och gestaltning, hur PBL:s intressen och krav stödjer gestaltning, gestaltning vid bygglov, planbestämmelser, politikens betydelse med mera. Vi pausar för fika vid lämplig tidpunkt.
 • 15.00 Avslutning
VAR:
Sigfridssalen, Domkyrkocentrum i Växjö
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Kontakt