31 aug 2022 klocka 15.00 - 16.30

Informationsträff inför En vecka fri från våld

Logotype Kronoberg fritt från våld

I Kronoberg har vi i flera år gjort gemensamma satsningar och arrangerat aktiviteter under En vecka fri från våld, i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Nu bjuder vi in till en digital informationsträff för aktörer som vill veta mer om årets vecka, delta med egna evenemang eller på annat sätt sprida budskapet. Särskilt fokus kommer i år att läggas på utsatthet i unga relationer.

En vecka fri från våld genomförs den 21-27 november (vecka 47) i Kronobergs län, under parollen Kronoberg fritt från våld. Nationellt leds initiativet av Unizon och MÄN, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner. Syftet med veckan är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

Var:
Digitalt via teams
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
30 aug 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Kontakt