• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

05- 06 sep 2022 klocka 09.00 - 16.00

FREDA beskrivning och farlighetsbedömning

Öga på en kvinna

Jobbar du med våld i nära relation inom kommun eller kvinnojour i Kronobergs, Hallands, Blekinge, Jönköpings eller Skåne län? Länsstyrelsen erbjuder utbildning i standardiserade bedömningsmetoderna FREDA beskrivning och farlighetsbedömning.

FREDA beskrivning och farlighetsbedömning är centrala moment i socialtjänstens arbete med våldsutstta vuxna i våld i nära relation. Denna utbildning varvar teori med praktiska övningar. Deltagarna kommer att få tal del av autentiska utredningar och case. Utbildare är Linn Moser Hällen som är socionom, författare, handledare och föreläsare inom våld i nära relationer.

Utbildningens innehåll

FREDA-beskrivning

Att arbeta med standardiserade bedömningsmetoder i

  • arbetet med våld i nära relationer
  • Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta vuxna
  • Rättssäkra utredningar, bedömningar och beslut
  • Vad bör och kan en utredning innehålla?
  • FREDA-beskrivning som stöd i arbetet att utreda våldsutsatthet
  • Dokumentation

FREDA-farlighetsbedömning

  • Riksbedömningar i arbetet med våld i nära relationer
  • FREDA-farlighetsbedömning som stöd i arbetet med att bedöma risk för fortsatt/eskalerande och dödligt våld
  • Säkerhetsplaneringar

Målgrupp

Socialtjänst och andra yrkesverksamma i som möter vuxna som utsätts eller utövar våld.

Alternativt datum

Om du inte kan delta under 5-6 september finns det möjlighet att anmäla sig till ett tillfälle den 12-13 september

Till anmälan 12-13 september Länk till annan webbplats.

VAR:
Digitalt via zoom. Deltagarlänk skickas några dagar innan utbildningen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 aug 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 77 lediga platser kvar.

Kontakt