Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

15 jun 2022 klocka 08.30 - 15.30

Livsstil Kronobergs samrådsgrupp

Kvinna i slöja talar i en megafon.

Välkommen till ett nytt möte med Livsstil Kronobergs samrådsgrupp!

Det var länge sedan vi samlades i samrådsgruppen, men trots en pandemi har länets ANDTS- och brottsförebyggande arbete fortsatt. Nu har det äntligen kommit en ny nationell strategi för ANDTS-arbetet, och vi bör också förbereda oss för den nya lagstiftningen som berör kommunernas brottsförebyggande arbete.
På mötet kommer vi få en uppdatering om vad som är på gång nationellt, exempel på insatser som sker i länet och en sista möjlighet att få vara med och påverka den nya regionala handlingsplanen för ANDTS- och BF-arbetet. Som vanligt erbjuder samrådsgruppen möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan Livsstil Kronobergs olika arbetsgrupper och nätverk.

08.30-09.00 Kaffe och smörgås

09.00- 09.30 Incheckning

09.30-10.00 Inledning och aktuellt från Livsstil Kronobergs beredningsgrupp

10.00-10.30 En ny nationell ANDTS-strategi, Ulrika Ankargren. Nationell samordnare ANDTS, Länsstyrelserna

10.30-10.45 Paus

10.45-12.00 Workshop – en ny regional handlingsplan ANDTS och BF

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Evidens och föräldraskapsstöd

14.00-15.00 Resultat och reflektion utifrån Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län – hur mår länets unga och hur ser utvecklingen av ANDTS ut? Emma Johansson, Folkhälsoutvecklare, Region Kronoberg

15.00-15.30 Avslutande reflektion inklusive fika

VAR:
Hotell Rådmannen, Centralgatan 2 i Alvesta
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
02 jun 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 2 juni klockan 23.59.

Kontakt