18 maj 2022 klocka 18.30 - 21.00

Vallkväll

Välkommen till vallkväll med föreläsningar på Bosgård i Grimslöv. Vi inleder kvällen med tipsrunda. Vi bjuder på grillat och kvällen avslutas med maskinvisning av lokala firmor.

Vallskörd
  • Glyfosatfritt vallbrott. Med anledning av en allt mer osäker framtid för glyfosat diskuterar Christer Johansson hur vallbrott kan genomföras utan glyfosat. Christer har många års erfarenhet som teknikrådgivare på Jordbruksverket.
  • Precisionsodling i vall. Att köpa växtnäring är dyrt. Nilla Mårtensson, Hushållningssällskapet, berättar hur du kan optimera kvävegödslingen och om vad 0-rutor är.
  • Fodernäringsvärden och avkastning i vall. Växas rådgivare går igenom aktuella grovfoderanalyser.

Vi inleder kvällen med tipsrunda. Vi bjuder på grillat och kvällen avslutas med maskinvisning av lokala firmor.

Adress: Mats Haraldsson, Bosgård 1, 342 55 Grimslöv.

Ingen föranmälan.

Välkommen hälsar Hushållningssällskapet och Växa Sverige i samarbete med Länsstyrelsen!

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.
VAR:
Bosgård, Grimslöv
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt