• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

31- 01 maj jun klocka 09.00 - 16.00

Grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden (GRUF)

Förorenad mark en vårvinterdag.

Länsstyrelserna i Kalmar, Jönköpings, Kronobergs och Östergötlands län bjuder in dig som miljöinspektör till två dagars grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med tillsyn av förorenade områden på en kommuns miljökontor. Utbildningen är grundläggande och passar dig som nyligen börjat arbeta med förorenade områden eller som inte arbetar så mycket inom detta område.

Vi kommer att översiktligt behandla de olika stegen i efterbehandlingsprocessen, från undersökning till genomförande av saneringsåtgärd. Utbildningen bygger på Naturvårdsverkets vägledande rapporter från 2009: Riktvärden, Riskbedömning och Att välja efterbehandlingsåtgärd.

Före utbildningen behöver du cirka fyra timmars självstudier.

Om du inte tillhör någon av våra läns kommuner kan du ställa dig på en reservlista genom att mejla oss.

Dag 1. 9.00-16.30

 • Presentation och introduktion
 • Tillsynsmyndighetens verktyg
  EBH processen, §§, kunskap, roller och kommunikation
 • Ansvarsutredning
  Ansvar enligt 10 kap
  Vem eller vilka kan/ska vi rikta krav till?
  Skriva en enkel ansvarsutredning
 • Undersökningar och utredningar
  Granskning, bedömning och handläggning av provtagningsplan och provtagning
 • Riskbedömning
  Innehåll i förenklad kontra fördjupad riskbedömning, konceptuell modell och riktvärden samt att granska och handlägga en rapport


Dag 2. 9.00-16.00

 • Fortsättning riskbedömning
 • Åtgärdsutredning
 • Granskning, bedömning och handläggning
 • Riskvärdering
 • Hur väljer man den optimala åtgärdsmetoden?
 • Åtgärd och uppföljning
  Handläggning och tillsyn av saneringsanmälan, sanering, slutrapport och uppföljning
 • Strategiskt arbete med förorenade områden, fysisk planering och media
 • Avslutning

Om du behöver boende bokar du det på egen hand. Boendekostnad ingår inte i deltagaravgiften. Enkelrum finns reserverade på Quality Hotel Royal Corner, kontakta dem via telefonnummer: 0470-70 10 00 eller mejl: q.royalcorner@choice.se

Uppge vid bokning: Länsstyrelsen i Kronobergs län konferens. Kostnad: 912 kronor per natt (exkl. moms).

OBS! Rummen hålls fram till den 19 april, därefter släpps de rum som inte bokats. Efter 19 april kan man boka till samma pris så länge det finns rum kvar.

VAR:
Quality Hotel Royal Corner, Växjö
KOSTNAD:
Självkostnadspris max 1500 kr (exkl. moms).
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 apr 2022

Priserna är exklusive moms. Anmälan är bindande. Utbildningen är till självkostnadspris som vi fakturerar i efterhand. Fika och lunch båda dagarna samt middag på kvällen dag 1 ingår. Utan middag dag 1 är deltagaravgiften max 1200 kronor (exklusive moms).


Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 april klockan 23.30.

OBS! Anmäl eventuell allergi eller kostintolerans till madeleine.cerps@lansstyrelsen.se i samband med anmälan.

 

Kontakt