Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 mar 2022 klocka 09.30 - 12.00

Täckdikning

Pågående täckdikning.

Pågående täckdikning. Foto: Stina Olofsson, Greppa näringen

På denna digitala kurs föreläser Jon Wessling, sakkunnig på vattenfrågor och dränering samt Line Strand, växtodlingsrådgivare och specialist på växtnäring, båda från Hushållningssällskapet.

De tar upp

  • dimensionering,
  • maskinval, filter, kostnader, underhåll,
  • känsliga delar i ett dräneringssystem samt
  • rättigheter och skyldigheter.

Länsstyrelsens samordnare för klimatanpassning berättar om vad vi kan förvänta oss av vatten i ett framtida klimat. Handläggare från Landsbygdsutvecklingsenheten berättar om hur du söker stöd för täckdikning.

Du anmäler dig till Länsstyrelsen i Jönköping, som anordnar kursen Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.
VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
21 mar 2022

Kontakt