Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

27 jan 2022 klocka 10.00 - 12.00

Hur ser möjligheterna ut för
våldsutsatta att få ett stadigvarande boende
i Kronobergs län?

Kvinna utsätts för våld.

Foto: Scandinav/Calle Bredberg.

På uppdrag av regeringen har länsstyrelserna i Sverige kartlagt våldsutsattas möjligheter till ett stadigvarande boende.

Kartläggningen är en del av regeringens åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Den ska fungera som underlag för det fortsatta arbetet med stadigvarande boende för våldsutsatta och deras eventuella barn.

Eva Wendt har som konsult haft i uppdrag att genomföra denna kartläggning i Hallands och Kronobergs län. Hon kommer att redogöra för situationen i Kronobergs län.

Målgrupp

Presentationen riktar sig till de som arbetar med våldsutsatta och barn, chefer, politiker, verksamma inom bostadsbolag och kvinnojourer med flera.

VAR:
Digitalt via Skype.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 jan 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 januari klockan 23.00.

Kontakt