• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

16 feb 2022 klocka 13.00 - 14.30

Information inför valet 2022

Ställ med valsedlar i en vallokal.

Länsstyrelsen i Kronobergs län bjuder in de politiska partierna i länet till information om beställning av valsedlar och anmälan av kandidater inför årets allmänna val. Inbjudan riktar sig till partiets utsedda behöriga beställare av valsedlar.

Anmälan

Anmäl dig senast den 14 februari 2022 per e-post till:

clara.lydig@lansstyrelsen.se.

I samband med anmälan behöver du bifoga dokument/styrelseprotokoll som styrker att du är partiets behöriga beställare av valsedlar om du inte redan skickat in detta tidigare.

Behörig beställare

Sista dag för partier att anmäla behörig beställare av valsedlar och anmälning av kandidater är 28 februari 2022. Om du vill läsa mer om detta innan informationsträffen finns mer information här:

Beställning och kostnad - Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

För partier som inte har registrerad partibeteckning och inte heller har mandat i en kommun- eller regionfullmäktige ställs inga krav på vem som får beställa valsedlar för partiet.

VAR:
Digitalt, på grund av pandemin. Möteslänk skickas ut senare till anmälda deltagare.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 feb 2022

Kontakt