27 jan 2022 klocka 09.00 - 16.00

Metoder för att upptäcka ungdomsbrottslighet och narkotikaanvändning

Flera olika händer som läggs ovan på varandra

Den 27 januari bjuder Länsstyrelserna i Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg in till en heldag kring metoder och arbetssätt för att upptäcka ungdomsbrottslighet och narkotikaanvändning.

Under dagen kommer du att få ta del av information om vilka risk- och skyddsfaktorer som har samband med ungdomsbrottslighet och narkotikaanvändning, hur vi kan använda kunskap om risk-och skyddsfaktorer i det förebyggande arbetet, samt ta del av olika verktyg för att arbeta med dem.

Datum och tid

Den 27 januari 2022, klockan 9.00-16.00

Plats: Utbildningsvideon visas på denna sida och kommer vara tillgänglig här 2 veckor efter livesändningen.

Målgrupp: socialtjänst, fritidsverksamhet, skola och polis.

Presentationer

  • Risk- och skyddsfaktorer: Henrik Andershed, professor, Örebro Universitet
  • Handbok för barn och unga som begår brott: Petra Bergendahl, jurist, Socialstyrelsen
  • SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid): Stefan Alberg, SSPF-koordinator, Göteborgs stad
  • Arbeta med SIG (Sociala insatsgrupper): Sara Pettersson, enhetschef socialtjänsten, Lunds kommun och Joakim Nyberg, kommunpolis, lokalpolisområde Lund.
VAR:
Utbildningsvideon visas på anmälningssidan den 27 januari, och ligger sedan tillgänglig där i 2 veckor.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt