• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

22 nov 2021 klocka 09.00 - 14.30

Låt oss inte krångla till det – hur kan vi förenkla för livsmedelsföretag

Bild med klarbär

Vilket utrymme finns för tolkning av regelverket? Hur kan vi öka samförstånd och samverkan för att förenkla för företagare samtidigt som regler och villkor följs? Vad kan förbättras?

Välkommen till en eftermiddag för kunskapsutbyte och samtal kring hur vi som myndighet, region och kommun kan förenkla för företagare inom livsmedelsförädling, gårdsförsäljning och småskalig slakt utifrån gällande regler för livsmedelsproduktion.

Vi får information och inspiration om utbildningen Förenkla helt enkelt, Livsmedelsverkets arbete och från företagare inom livsmedelsförädling och gårdsförsäljning.

Vi avslutar med en workshop där vi samtalar och lär oss av varandras erfarenheter kring förenkling, samverkan och bemötande.

För att uppnå visionen för den nationella livsmedelsstrategin behöver myndigheter, regioner och kommuner samverka i arbetet med förenkling, bemötande och regelverk.

 

eu-logga
VAR:
Residenset i Växjö
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt