Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

28 okt 2021 klocka 10.00 - 15.00

Personliga ombud - Sekundär traumatisering och empatitrötthet -Att som professionell påverkas i mötet med våld, trauma och utsatthet

Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län bjuder in till en föreläsning om sekundär traumatisering med Josefin Grände.

Vi påverkas alla av att förhålla oss till människors utsatthet i vårt dagliga arbete. Föreläsningen belyser vikten av att se denna påverkan samt vilka strategier vi kan ha för att ta hand om oss själva i arbetet, både på individuell och organisatorisk nivå.

Josefin Grände, leg psykoterapeut och handledare - föreläser och utbildar yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, LSS, barn- och vuxenpsykiatri, ungdomsmottagningar, elevhälsa, högskolor och rättsväsendet över hela landet.

Föreläsningen riktar sig till personliga ombud, kontaktpersoner/ verksamhetsansvariga, representanter från ledningsgrupper och ideella organisationer.

Syftet med föreläsningen är att öka kunskapen om hur personliga ombud kan påverkas av sitt arbete och hur det kan förebyggas och hanteras.

Anmälan

Anmäl dig på Länsstyrelsen i Kalmar läns webbsida.

VAR:
Hotell Statt, Frykholmsgatan 13, 281 31 Hässleholm
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 okt 2021

Kontakt