Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

21 sep 2021 klocka 08.30 - 12.00

Nätverksmöte föräldraskapsstöd

Föräldragrupper sitter runt två bord och samtalar. Illustration.

Under 2021 kommer vi att ha särskilt fokus på föräldraskapsstöd och brottsförebyggande åtgärder. Vi bjuder nu in dig som anordnar eller samordnar föräldraskapsstödsinsatser i länet.

Länsstyrelsen och Region Kronoberg bjuder in till möten en gång per termin där vi förmedlar information från regionalt och nationellt håll, goda exempel från länet och utbyten deltagare emellan.

Denna gång träffas vi fysiskt på ett coronasäkert sätt, på Smålands museum. Avstånd kommer att hållas och handsprit finns tillgängligt.

De som önskar kan även delta via Skype och då skickas en länk till er innan mötet.

Program

 • 08:30–08:45
  Vi tar kaffe och fralla med oss in till mötet!
  In Real Life, Incheckning, Inledning
  Suzanne Frank, Länsstyrelsen
 • 08:45–09:00
  Föräldraskapsstöd - Barnens bästa gäller!
  Nuläge, beslut i respektive fullmäktige
  Erika Lagergren, Region Kronoberg
 • 09:00–09:05
  Film, Ryan
 • 09:05–09:45
  World café, hur skulle vi agera kring familjen?
  Avsikten med ett World café är att lyssna och tänka tillsammans i en dialog kring viktiga frågor, att utbyta erfarenheter, lyfta fram den gemensamma kunskapen samt stärka gemenskapen.
  Indelning i fyra grupper.
 • 09:45–10:00
  Paus och fika
 • 10:00–11:00
  Länsgemensam strategi ANDT-S och föräldraskapsstödsarbete.
  Bikupor och reflektion.
  Anna Ståhl, Länsstyrelsen
 • 11.00–11.30
  Barn och unga till missbrukande föräldrar. Konsekvenser av covid-19 för barn och anhöriga.
  Lennart Magnusson, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.
 • 11:30–11:50
  Missbruk inom familjen, stöd till barn och unga
  Anette Eneroth-Larzen, Sören Petersson Glimten, Familjefrid Kronoberg
 • 11:50–12:00
  Avrundning, reflektion och förslag till nästa möte.

Kom ihåg att vi har en webbsida om föräldraskapsstöd (länken är borttagen) – vi välkomnar alltid synpunkter och tips på hur vi kan göra den så bra som möjligt.

VAR:
Smålands Museum i Växjö.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 sep 2021

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt