18 nov 2021 klocka 09.00 - 16.30

Samverkansdag om personer med psykisk funktionsnedsättning

Hur får vi ökad förståelse och kunskap om varandras uppdrag för personer med psykisk funktionsnedsättning? Personliga ombud Kronoberg samt Länsstyrelsen i Kronoberg bjuder in övriga intressenter samt brukar- och anhörigorganisationer till en samverkansdag.

Skuggor på marken av tre personer som står bredvid varandra.

 

Den 18 november bjuder Personliga ombud Kronoberg samt Länsstyrelsen i Kronoberg in övriga intressenter samt brukar- och anhörigorganisationer som möter målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vi ska efter denna dag ha fått:

  • en ökad förståelse och kunskap om våra olika/lika uppdrag
  • uppmärksammat parallella processer
  • presenterat förslag eller slutsatser på hur vi hanterar/kommer att hantera detta framöver
  • diskuterat och kommit fram till hur vi främjar samverkan och samarbetet i enlighet med klientens uppdrag och synliggjort om det finns uppdrag som ingen tar ansvar för.
VAR:
Öjaby herrgård
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
05 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt